logo-x-4termes

Nou voluntari!

[field id="name"]

Nom i cognoms: [field id="name"]

DNI: [field id="dni"]

En cas de ser menor d'edat, nom i cognoms persona resposable major d'edat: [field id="menor"]

Correu electrònic: [field id="email"]

Telèfon de contacte (WhatsApp): [field id="tel"]

Talla jersei polar: [field id="talla"]

Et quedaràs a dinar després de dinar? [field id="dinar"]

Podràs vindre dissabte a la tarda a ajudar a muntar al poliesportiu? [field id="disp_dissabte"]

Observacions: [field id="message"]

Email designed with Elementor ❤️ Powered by Elemailer